klepni sem

22.04.2011 12:06

 

Registrační průkazy

Rozhodnutím VV SNH se od 1.dubna 2011 registrační průkazy vyhotovují pouze a jen na sekretariátu svazu.

 

 Postup je následující:

Oddíl či klub jenž chce:

· nový RP

· změnu ve stávajícím RP: přechod do vyšší kategorie, změna jména, duplikát, zapsání třídy trenéra či rozhodčího

· změnu klubové příslušnosti – přestup, hostování, hostování do vyšší kategorie, hostování do  vyšší soutěže

a) odešle žádost s veškerými náležitostmi na adresu sekretariátu svazu;

b) provede platbu na účet SNH u GE Money Bank 1722109504/0600 podle FŘ SNH, a to:

za přestup a hostování

dospělých 150 Kč

dorostu 100 Kč

žactva 50 Kč

za hostování do vyšší soutěže

pro všechny kategorie 1 000 Kč

mládeže do stejné nebo vyšší kat. 300 Kč

expresní 100 Kč/ks

duplikát 100 Kč/ks

Variabilní symbol 600 xxx 02 kde xxx je číslo oddílu či klubu

Matriční úsek po obdržení náležitostí rozhodne a v případě, že nebudou žádné komplikace vydá novou registraci takto:

 

Normální maximálně do 5 pracovních dnů po obdržení platby na účet svazu

(změna klubové příslušnosti)

 

maximálně do 10 pracovních dnů u nových průkazů či bezplatných změn

(přechod do vyšší kategorie, změna jména, zanesení třídy trenéra či rozhodčího)

 

Expres maximálně do 2 pracovních dnů po obdržení platby na účet svazu

 

Osobní expres na počkání v kanceláři sekretariátu SNH – vždy po telefonické

domluvě se sekretářem V. Kočím - Úterý a Čtvrtek 10:30 – 14:30

 

Pozor – žadatel předloží doklad o zaplacení stanovené částky

 

 

Zpět