Rozhodčím se vyplácí:

Oblastní soutěže dospělých .......... 200,- Kč + 50,- Kč paušál

Oblastní soutěže dorostu ............... 150,- Kč + 50,- Kč paušál

Oblastní soutěže žactva .................. 100,- Kč + 50,- Kč paušál

Při oblastních turnajích :

Žactvo 2,- Kč za minutu + 100,- Kč paušál (pokud odpíská 50 minut a více)

Dorost 2,50 Kč za minutu + 100,- Kč paušál (pokud odpíská 50 minut a více)

Dospělý 3,30 Kč za minutu + 100,- Kč paušál (pokud odpíská 50 minut a více)

Cestovné se proplácí veřejný dopravní prostředek dle cestovního dokladu, při použití osobního auta 4,50 Kč / km.

Stravné a poštovné se rozhodčímu nevyplácí, místo toho dostává paušál. Paušál náleží i rozhodčímu , který píská v místě bydliště.Více zde: https://www.nh-zapadoceskehokraje.cz/